Sezioni

Η Νέα Ακαδημία Καλών Τεχνών

Εργασίες: Αποκατάσταση (Συντήρηση), αλλαγή χρήσεως λειτουργική προσαρμογή και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του πρώην νοσοκομείου Ανιάτων για την δημιουργία της καινούριας έδρας της Ακαδημίας Καλών Τεχνών.

prospetto del complesso degli Incurabili sul canale della Giudecca

Στόχοι του Έργου

Οι πινακοθήκες (Εκθεσιακοί Χώροι) και η Σχολή της Ακαδημίας των Καλών Τεχνών συστεγάζονταν στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, το οποίο αποτελείται από τη Μονή Ελέους (Andrea Palladio 1552), την εκκλησία του Ελέους και τη Μεγάλη Σχολή της Παναγίας του Ελέους. Ο αρχιτέκτονας Gian Antonio Selva επενέβη στην εκκλησία στις αρχές του 19ου αιώνα (1807-1811) διχοτομώντας το εσωτερικό της, το ανώτερο τμήμα του οποίου χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός χώρος και το ισόγειο ως αίθουσες διδασκαλίας της Ακαδημίας των Καλών Τεχνών. Η ανάγκη για νέους εκθεσιακούς χώρους, για την στέγαση πρόσθετων υπηρεσιών που προβλέπονται από τον νόμο Ronchey, για εγκαταστάσεις ασφάλειας και πυρασφάλειας, τόσο για το Μουσείο όσο και για την Σχολή, όπως επίσης και ο εξοπλισμός της Σχολής της Ακαδημίας με κατάλληλη υποδομή (αίθουσες και εργαστήρια), επέβαλε τη μεταφορά της διδακτικής δραστηριότητας σε άλλο χώρο. Το Υπουργείο Πολιτισμού (Πολιτιστικών Αγαθών), σε συνεργασία με τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης και με την Επαρχία Βένετο (την Επαρχία στην οποία ανήκει η Βενετία), ορίσθηκε επισπεύδον του όλου έργου με τη σύνταξη πρωτοκόλλου των ενδιαφερομένων, την 14η Μαρτίου 1997. Επρόκειτο για την αύξηση των εκθεσιακών χώρων των Πινακοθηκών και για την αποκατάσταση και την μετατροπή των μεγάλης εκτάσεως χώρων του Μνημειακού Συγκροτήματος των Ανιάτων στην καινούρια έδρα της Σχολής της Ακαδημίας.

veduta del prospetto interno

Το κτιριακό συγκρότημα των Ανιάτων, (συνολικής έκτασης περίπου 10.000 τ.μ.), αναπτύσσεται γύρω από ένα μεγάλο αίθριο με κίονες και κιονόκρανα από πέτρα της Ίστρια, που τοποθετούνται χρονολογικά στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Η μεγάλη Θύρα της εισόδου – πρόσβασης στο νοσοκομείο κατασκευάστηκε για μία αίθουσα του Παλατιού των Δόγηδων, μετά από την πυρκαγιά του 1577, και στη συνέχεια δωρήθηκε από την Γαληνότατη στους Ανίατους και ενσωματώθηκε στο κτίριο από τον Antonio da Ponte.

Εργολαβία:

Η εργολαβία ανατέθηκε με Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό.

Προμελέτη:

Η προκαταρκτική μελέτη συντάχθηκε από την Αρχιτέκτονα Renata Codello. Καθόριζε, στην λεπτομερέστερη μορφή, τις όψεις και τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των σχεδίων των επομένων σταδίων της μελέτης και προέβλεπε:

 1. Την χρηστική-λειτουργική διάρθρωση των χώρων σε σχέση με τις χρήσεις που προβλέπονται για την Σχολή της Ακαδημίας των Καλών Τεχνών.
 2. Τον σχεδιασμό των κατασκευαστικών-δομικών επεμβάσεων.
 3. Τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και της προσαρμογής τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής ασφάλεια με όσο το δυνατόν μικρότερη βλάβη της αυθεντικότητας των υλικών της υπάρχουσας κατασκευής.

Foto dal angolo del chiostro del complesso degli Incurabili

Εργασίες:

Χωρίζονται σε δύο μέρη. Το πρώτο ξεκίνησε στις 25.11.1999 και ολοκληρώθηκε στις 2.07.2001. Μετά από τη μεταφορά του Δικαστηρίου Ανηλίκων στο καινούριο κτίριο που κατασκευάστηκε στην πόλη του Mestre, ξεκίνησαν την 1.07.2002 τα έργα του δεύτερου μέρους, τα οποία και ολοκληρώθηκαν στις 5.12.2003. Λεπτομερέστερα, κατασκευάστηκαν στο ισόγειο τα Εργαστήρια Γραφιστικής, Γλυπτικής, τα γραφεία της Γραμματείας και του Διδακτικού Προσωπικού, η Βιβλιοθήκη, η δανειστική Βιβλιοθήκη, η «Κεντρική Αίθουσα» (aula magna), η Γυψοθήκη, το Εργαστήριο των Ειδικών Γραφικών Τεχνών, οι Τεχνικοί Βοηθητικοί χώροι, και οι χώροι των Υπηρεσιών. Στον πρώτο όροφο κατασκευάστηκαν τα Εργαστήρια Ζωγραφικής, Διακόσμησης, Φωτογραφίας, Σκηνογραφίας, Διδασκαλίας, Στοιχείων Αρχιτεκτονικής, Διακοσμητικής Γλυπτικής και ο όροφος των εγκαταστάσεων και των διαφόρων υπηρεσιών. Στον δεύτερο όροφο, δημιουργήθηκαν οι αίθουσες της Καλλιτεχνικής Ανατομίας, των Μαζικών Μέσων, της Μεθοδολογίας Σχεδίασης, το Αρχείο, οι Υπηρεσίες και τα Γραφεία. Τα συστήματα των εγκαταστάσεων μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: τον κλιματισμό της βιβλιοθήκης, ένα προσαρμοσμένο σύστημα εξαερισμού για τους καπνούς στα εργαστήρια, την κατασκευή καλωδιακών εγκαταστάσεων πληροφορικής για όλους τους χώρους της Σχολής.

grafico con le analisi degli interventi

Με τη μεταφορά της Σχολής στη νέα έδρα επιτεύχθηκε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, το οποίο ενισχύει τις κατασκευές και την καλλιτεχνική δραστηριότητα της Σχολής της Ακαδημίας των Καλών Τεχνών και κάνει δυνατή τη διεύρυνση του εκθεσιακού δυναμικού των Πινακοθηκών.

Έλεγχος – Εγκαινίαση:

Πραγματοποιήθηκε στις 18.03.2004

Χρηματοδότηση:

Ποσόν 27.280.000.000 λιρέτες, που ισοδυναμεί με 14.088.944,21 €, το οποίο αποκτήθηκε με την υλοποίηση του νόμου για τον χωρισμό των εργασιών σε Τμήματα, υπ’ αριθμόν 662 της 23ης Δεκεμβρίου 1996.

Κύριος Υπεύθυνος του Έργου:

 • Αρχιτέκτων Roberto Cecchi μέχρι το Μάιο του 2001
 • Αρχιτέκτων Stefano Filippi μέχρι τον Απρίλιο του 2002
 • Αρχιτέκτων Giorgio Rossini μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών

Γραφείο Διαχείρισης των Εργασιών:

 • Διεύθυνση Εργασιών: Αρχιτέκτων Renata Codello
 • Τεχνικός Διευθυντής: Υπομηχανικός Maurizio Delle Vedove
 • Τεχνικός Διευθυντής: Τεχνικός Συνεργάτης Silvia Magnani
 • Συνεργάτες: Αρχιτέκτων Maddalena Montagner –Saverio Costantino
 • Ανάδοχος: Associazione temporanea d’Imprese – S.a.c.a.i.m. Capogruppo mandataria
 • Διεύθυνση Εργοταξίου: Gianni Breda

  La nuova Accademia di Belle Arti – cinque progetti per il complesso degli Incurabili – ed. Marsilio – dic. 2001

ultima modifica 2018-05-28T12:52:32+02:00
Hanno contribuito: Βασιλική Παλιεράκη, Vasiliki Palieraki

Valuta questo sito